Propozice

Propozice závodu 

Datum závodu: 1.5.2020

Trasy:

80 km 2 okruhy (převýšení 1 820 m)
40 km 1 okruh (převýšení 910 m)
O 20 km (převýšení 560 m)

Start: slavnostní Stříbrná Skalice náměstí (N 49°53.85978′, E 14°50.76973′), ostrý po vjezdu do terénu. Všichni závodníci se musí během jízdy mezi slavnostním a ostrým startem držet za zaváděcím vozem, předjíždění zaváděcího vozu se trestá okamžitou diskvalifikací!

Trasa A delší – start 11:00 hod
Trasa B kratší – start 11:20 hod
Trasa O (Open jízda) – start 11:30
dětské závody – start 12:00 hod

Cíl: N 49°53.81888′, E 14°51.51083′

Zázemí: Stříbrná Skalice Obecní úřad (N 49°53.84222′, E 14°51.00680′)

Prezentace: v den závodu 8:00 – 10:00 hod v prostoru zázemí

Parkování: není pořadateli organizováno, ale je povoleno na všech místech v obci, kde neplatí zákaz stání nebo zastavení nebo není jinak parkování zakázáno

Občerstvení: krátká trať B 2x, dlouhá trať A 4x + v cíli

Kategorie:
Trasa A (80 km)
DM1           muži 18 až 29 let
DM2           muži 30 až 39 let
DM3           muži 40 až 49 let
DM4           muži 50 až 59 let
DM5           muži 60 a více let
DZ1            ženy 18 – 39 let
DZ2            ženy 40+
Trasa B (40 km)
KM1           muži 15 až 18 let
KM2           muži 19 až 29 let
KM3           muži 30 až 39 let
KM4           muži 40 až 49 let
KM5           muži 50 až 59 let
KM6           muži 60 a více let
KZ1            ženy 15 až 18 let
KZ2            ženy 19 – 39 let
KZ3            ženy 40+
tandemy
3členná družstva
koloběžky (závod je zařazen do ČKKP, více info na https://ceskykolobeh.cz/)

Závod družstev: Soutěží 3členná družstva, složená ze závodníků přihlášených na KRÁTKOU trať. Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem časů všech členů družstev.

Závodníci jedou závod individuálně, není potřeba udržovat družstvo vcelku nebo na dohled.

Přihlášení družstva probíhá na místě, družstvo prezentuje určený kapitán.

Důležité: Pokud chcete být hodnoceni v rámci UAC, musíte vyplnit startovní číslo, které vám bylo tento rok přiděleno, přihlásit se do odpovídající kategorie a vybrat správnou trasu (UAC Junioři do 18 let – krátká trasa 40 km, UAC Ženy – Krátká trasa 40 km, UAC Muži – dlouhá trasa 80 km)

Dětské závody

děti do 6 let
děti 7 – 9 let 
mladší žáci M1 (10 – 12 let)
mladší žákyně Z1 (10 – 12 let)
starší žáci M2 (13 – 14 let)
starší žákyně Z2 (13 – 14 let)

Vyhlášení výsledků: do 1 hodiny od dojezdu posledního závodníka

Mytí kola zajištěno v prostoru zázemí závodu, po závodě Vás čeká bohatá tombola.

Startovné:

Trasa A a B.

400,- Kč (16 Eur) od 16.12.2019 do 29.2.2020 (rozhodující je datum doručení platby pořadateli).

500,- Kč (20 Eur) od 1.3.2020 do 29.4.2020 (rozhodující je datum doručení platby pořadateli).

600,- Kč (24 Eur) – na místě.

+100, -Kč za družstvo, platí se při prezentaci družstva na místě.

Open jízda.

300,- Kč (12 Eur) od 16.12.2019 do 29.4.2020 (rozhodující je datum doručení platby pořadateli).

400,- Kč (16 Eur) – na místě.

On line registrace končí 29.4.2020, po tomto datu již bude možná pouze registrace a platba na místě. Předem přihlášení obdrží malý dárek, přihlášky a platby učiněné na místě jsou již bez nároku na dárek!

Děti do 6 let zdarma (přihlášky on-line) 
Děti od 6 let – 50 Kč (přihlášky on-line)

Přihláška je platná pouze při zaplacení startovného do 5 dnů od registrace, jinak je přihlášeni neplatné!!!!

Úhrada startovného:

Na účet 2400429753/2010 (platby ze SR 2400429753/8330), variabilní symbol platby vygeneruje přihlašovací systém a zároveň odešle potvrzovací e-mail s údaji pro platbu.

Další informace:

 • Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu.
 • Závod se koná za plného silničního provozu. Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
 • Závodník musí mít po celou dobu cyklistické části na hlavě cyklistickou přilbu a řádně připevněné startovní číslo.
 • Závodník bude dodržovat pokyny pořadatelů.
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, které předloží na registraci.
 • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř. Akce se koná na území, které spravuje Česká zemědělská univerzita v Praze, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu.
 • Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli.
 • Veškeré fotky i video záběry pořízené pořadatelem během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 • Závod se koná za každého počasí (neplatí pro kalamitní stav, povodně apod.).
 • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem, údaje budou použity na startovce a ve výsledcích.
 • Nejsou povolená doprovodná vozidla a je zakázán vjezd na lesní pozemky.
 • Je zakázáno rozdělávání ohňů. Je nutné dodržovat požární předpisy.
 • Je zakázáno jakkoliv poškozovat a znečišťovat přírodu (například odhazování obalů v lese).
 • Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat a závodník či divák nese zodpovědnost za své činy v plné míře.
 • Závodník se účastní akce na vlastní nebezpečí – je nutné dbát ohled na případná rizika na trati – nebezpečné sjezdy, změna počasí během závodu apod.
 • Závodíme v duchu fair play.

Ředitel:

Mgr Jaroslav Kořistka, tel: +420736612789, e-mail: kt.tryskomys@centrum.cz

Další info: www.cukrousuvmazec.cz, e-mail: kt.tryskomys@centrum.cz , tel: 736612789 (Jaroslav Kořistka) nebo 739325788 (Vít Vacenovský)